Ekolit posiada najniższy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany jednowarstwowej w Polsce:
U=0,09 W/m2*K

Eco Pass House Ab

Ganglaten 19, 553 07 Jonkoping, Szwecja
tel.: +46 704 820 992
email: ecopasshouse@wp.pl

Eco Pass House AB SA Oddział Polska

ul. Braci Mieroszewskich 42
budynek Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych
41-219 Sosnowiec

email: biuro@ecopasshouse.com

Dział Techniczno-Handlowy

tel.: +48 530 891 230
email: j.jurewicz@ecopasshouse.com

Administracja sprzedaży

tel.: +48 504 375 126
email: biuro@ecopasshouse.com