Ekolit posiada najniższy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany jednowarstwowej w Polsce:
U=0,09 W/m2*K

System szalunków styropianwych typu "JS"

Posiadamy w naszej ofercie również styropianowe płyty szalunkowe, które wraz ze zbrojeniem i nadbetonem stanowią monolityczny strop gęstożebrowy. Płyty posiadają trzy różne rodzaje wysokości i szerokości oraz dwie nakładki co umożliwia projektowanie pomieszczeń nawet o rozpiętości ponad 12m.

Stropy wykonane na styropianowych płytach szalunkowych typu JS mających RT ITB – 1078/2008, posiadają bardzo dobrą izolacyjność termiczną, jest to istotne zwłasza dla stropów użytkowanych nad nieogrzewanymi pomieszczeniami piwnicznymi, czy pod nieogrzewanymi poddaszami. Płyty JS stanowią jednocześnie szalunek jak i wypełnienie stropu, co ułatwia i skraca czas jego wykonania. Należy te podkreślić, że lekkość tego szalunku ułatwia jego montaż w budynku, a sam strop ma stosunkowo nieduży ciężar własny i bardzo dobrą sztywność typową dla konstrukcji monolitycznych. W fazie montażu płyty są elementem konstrukcyjnym, przenoszącym obciążenia montażowe, natomiast w fazie eksploatacji pozostają wypełnieniem nie konstrukcyjnym – obciążenia zewnętrzne przenoszone są przez belki i betonową płytę stropu.

Zalety:

  • tańszy strop w porównaniu do innych stropów monolitycznych,
  • szybki montaż stropu bez użycia dźwigów i pełnych szalunków,
  • mały ciężar własny - około 200 kg/m2 daje możliwość zastosowania stropów przy remoncie obiektów zabytkowych, budownictwie na gruntach piaszczystych, podmokłych itp.,
  • wysoka izolacyjność cieplna i dźwiękowa.

Cennik: [Pobierz]

Cennik stropy JS

Cennik obowiązuje od 31.05.2019

Więcej informacji na stronie: www.g-tec.pl